our-travels.com

รูปภาพรูปถ่ายและบทความท่องเที่ยว

official facebook page     official twitter page     official google+ page


เวียงจันทน์ แกลลอรี่ภาพถนนที่วุ่นวายกับสี่เลนที่มีการเข...


พระธาตุหลวง, เสาขนาดใหญ่ที่นับถือศ...


ถนนสี่เลนของการจราจร - รถบรรทุกและ...


ทางเข้าพระธาตุหลวง - สัญลักษณ์ประจ...


ดูพระธาตุหลวง - สัญลักษณ์ประจำชาติ...


นักท่องเที่ยวสำรวจผาหลวงซึ่งเชื่...


ผาหลวงตาประกอบด้วยสามระดับซึ่งแต...


พระธาตุหลวงที่สำคัญที่สุดอนุสาวร...


พระธาตุหลวงเชื่อว่ามีของที่ระลึก...


จอดอยู่ใกล้ตกแต่งอย่างหรูหราพุทธ...


คอมเพล็กซ์พระธาตุหลวงภาพของรถแท็...


Patuxai ประตูโซน Thannon Lanxing - อนุสาวรีย์อยู่ใ...