our-travels.com

รูปภาพรูปถ่ายและบทความท่องเที่ยว

official facebook page     official twitter page     official google+ page


เวียงจันทน์ แกลลอรี่ภาพถนนที่วุ่นวายกับสี่เลนที่มีการเข...


พระธาตุหลวง, เสาขนาดใหญ่ที่นับถือศ...


ถนนสี่เลนของการจราจร - รถบรรทุกและ...


ทางเข้าพระธาตุหลวง - สัญลักษณ์ประจ...


ดูพระธาตุหลวง - สัญลักษณ์ประจำชาติ...


นักท่องเที่ยวสำรวจผาหลวงซึ่งเชื่...

ผ้า - แกลเลอรี่รูปภาพ ผ้า, แกลเลอรี่ภาพ เวียงจันทน์

หลังคา - แกลเลอรี่รูปภาพ หลังคา, แกลเลอรี่ภาพ เวียงจันทน์

วะ - แกลเลอรี่รูปภาพ วะ, แกลเลอรี่ภาพ เวียงจันทน์

คืน - แกลเลอรี่รูปภาพ คืน, แกลเลอรี่ภาพ เวียงจันทน์


ผาหลวงตาประกอบด้วยสามระดับซึ่งแต...


พระธาตุหลวงที่สำคัญที่สุดอนุสาวร...


พระธาตุหลวงเชื่อว่ามีของที่ระลึก...

สีแดงและนกแก้วมาคอว์สีฟ้า - แกลเลอรี่รูปภาพ สีแดงและนกแก้วมาคอว์สีฟ้า, แกลเลอรี่ภาพ เวียงจันทน์

Palenque - แกลเลอรี่รูปภาพ Palenque, แกลเลอรี่ภาพ เวียงจันทน์

เกาะ Manoel - แกลเลอรี่รูปภาพ เกาะ Manoel, แกลเลอรี่ภาพ เวียงจันทน์

สถาบัน - แกลเลอรี่รูปภาพ สถาบัน, แกลเลอรี่ภาพ เวียงจันทน์


จอดอยู่ใกล้ตกแต่งอย่างหรูหราพุทธ...


คอมเพล็กซ์พระธาตุหลวงภาพของรถแท็...


Patuxai ประตูโซน Thannon Lanxing - อนุสาวรีย์อยู่ใ...

ลูก - แกลเลอรี่รูปภาพ ลูก, แกลเลอรี่ภาพ เวียงจันทน์
อัตโนมัติ - แกลเลอรี่รูปภาพ อัตโนมัติ, แกลเลอรี่ภาพ เวียงจันทน์
ระเบียง - แกลเลอรี่รูปภาพ ระเบียง, แกลเลอรี่ภาพ เวียงจันทน์
ที่จอดรถ - แกลเลอรี่รูปภาพ ที่จอดรถ, แกลเลอรี่ภาพ เวียงจันทน์
พระราชวังกัปตัน - แกลเลอรี่รูปภาพ พระราชวังกัปตัน, แกลเลอรี่ภาพ เวียงจันทน์
- แกลเลอรี่รูปภาพ , แกลเลอรี่ภาพ เวียงจันทน์
สังคม - แกลเลอรี่รูปภาพ สังคม, แกลเลอรี่ภาพ เวียงจันทน์