our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Orange Walk galerija slikaKapela u gradu Orange Walk, na kapeli četiri prozora zatvorena drvenim daskama i rešetkama ...


Kapela Biblija, raspored druženja i obreda u kapeli, osobito istaknuto zadnja nedjelja je Mjesec V...


Najbolje cijene, brza usluga reklame su za trgovinu, ispred trgovine parkirana trokolica i bicikli...


Reklame nalijepljene na zid na ulazu u trgovinu, otvorena vrata otkrivaju što se sve u trgovini na...


Neasfaltirana ulica u gradu, kuće sa oba dvije strane ulice, ispred kuća parkirani automobili...


Tipičan izgled ulice, zastava na žutoj kućici pokazuje da se vjerojatno radi o nekoj instituciji...


Dućan smješten u zelenoj drvenoj kućici kroz prozor se vidi žena, prodavačica u dućanu...


Dvije žene s malom bebom na balkonu kuće, kuća sagrađena od drvenih daska koje su na nekim mjes...


Fotografija prikazuje kako izgleda tipična ulica, uništeni asfalt na cesti ...


Dvije žene s vrećicama u rukama na putu prema kući, niske drvene kuće izgrađene uz glavnu cest...


Ljudi čekaju autobus na autobusnoj stanici na kojoj se nalazi i kiosk ...


Muškarci sjede na zidu kraj ceste i nekoga čekaju, s druge strane ulice na kući vijori zastava...