our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Ulazna vrata galerija fotkiFotografija prikazuje crkvu, zatvorena ulazna vrata crkve, uređeni prostor oko crkve ...


Kuća sagrađena od drvenih dasaka na kat, drvenim stepenicama dolazi se na kat kuće, koja ima dvo...


Drvena kuća sagrađena u brežuljku, prekrivena krovom od slame, kuća s četiri velika prozora...


Zgrada institucije, na vrhu se nalazi zastava, a kraj ulaznih vrata različite obavijesti...


Zdravstveni centar Bella Vista, iznad ulaznih vrata zelena tabla s natpisom dobrodošli...


Trošna drvena kuća, drvene stepenice vode prema ulaznim vratima, zatvoreni prozori i vrata kuće...


Između kuća žica na kojoj se suši rublje, djevojčica s biciklom prolazi između kuća...


Kuća sagrađena na rijeci, stepenice iz kuće vode u rijeku - kroz ulazna vrata vidi se ležaljka ...


Kuća na rijeci Rio Dulce, drvena kuća s dva prozora, otvorena ulazna vrata i rublje koje se suši...


Glavno pročelje crkve, zatvorena ulazna vrata crkve kraj kojih su prozori zatvoreni rešetkama...


Kuća sa stanovima, dvoja ulazna vrata i blakon na kojem se suši rublje...


Kapelica sa rastvorenim prozorima i otvorenim ulaznim vratima okružena ogradom...