our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Balkon galerija slikaMuškarac na balkon stavlja sušiti rublje koje visi na žicama sa svih strana...


Stara, oronula fasada na zgradi u kojoj živi muškarac koji na balkon stavlja sušiti rublje...


Četiri betonska stupa na glavnom ulazu između kojih se nalaze vrata i balkon...


Uređeno pročelje crkve, tri ulaza u crkvu, iznad glavnog ulaza balkon...


Davorka na trgu ispred zgrade sa plavim vratima i prozorima s balkonima...


Fotografija prikazuje stambene zgrade, stare zgrade s balkonima u kojima ljudi žive...


Fotografija prikazuje parkirani stari automobil i stambenu zgradu s uskim balkonima...


Fotografija prikazuje ljude kako sjede na balkonu ...


Oronule fasade zgrada u užem centru grada i rublje koje se suši na balkonima...


Ulična lampa i rublje koje se suši na balkonima zgrade s oronulom fasadom...