our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Asfalt galerija slikaNiske kuće, drveća, ljudi u hladu - slike koje se često mogu vidjeti u tamošnjim selima...


Neasfaltirana cesta vodi u selo - kuće smještene jedna do druge...


Neasfaltirana cesta vodi u unutrašnjost sela - kuće sakrivene krošnjama drveća...


Niske kuće smještene jedna do druge - blato i kokoši na neasfaltiranoj cesti ...


Fotografija prikazuje neasfaltiranu ravnu cestu izvan naselja...


Prometna neasfaltirana cesta prolazi kroz mjesto, uz cestu napravljena drvena kuća ...


Neasfaltirana ulica u gradu, kuće sa oba dvije strane ulice, ispred kuća parkirani automobili...


Fotografija prikazuje kako izgleda tipična ulica, uništeni asfalt na cesti ...


Autobusi i traktor s cisternom na lokalnoj neasfaltiranoj cesti...


Svakodnevnica na ulici, neasfaltirana ulica, parkirani automobil i prikolica, pješaci na cesti ...


Kuće skrivene među palme i neasfaltirana cesta, tipičan izgled jedne ulice...


Motocikl s prikolicom i bicikl na neasfaltiranoj ulici na kojoj se nalazi prometni znak ...