our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Asfalt galerija fotkiŠtandovi uz neasfaltiranu prometnu cestu - pješaci prolaze kraj automobila koji stoje u koloni...


Stvari razbacane po zemlji kraj kojih se nalazi kiosk sa hranom uz neasfaltiranu prometnu cestu...


Gužva na neasfaltiranoj prometnoj cesti kraj koje se nalaze štandovi i hotel koji se nazire u dal...


Neasfaltirana prometna cesta - fotografija prikazuje muškarca kako na ramenu nosi sanduk...


Svakodnevni prizor na ulici - pješaci na neasfaltiranoj prometnoj ulici prolaze između automobila...


Kombiji, motocikli popularna prijevozna sredstva - fotografija prikazuje neasfaltiranu prometnu uli...


Trgovina od drvenih dasaka ispred koje su dva plastična stolca uz neasfaltiranu cestu...


Neasfaltirana ulica u kojoj se nalaze kuće zaštićene ogradama ...


Neasfaltirana cesta vodi kroz selo, fotografija prikazuje mještane na ulici...


Putnik s vodičem se vozi na biciklu kroz selo po neasfaltiranoj cesti...


Pogled na selo kroz koje prolazi neasfaltirana cesta ...


Neasfaltirana cesta prolazi kroz selo, kuće razmještene na brežuljku ...