our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Kanal galerija fotografijaPalenque, gradske utvrde okružene kanalom - jedna od najposjećenijih arheloloških i turističkih...


Karta prikazuje izgled grada Palenque, raspored palača i kanal koji je prolazio kroz grad ...


Fotografija prikazuje velikog raka koji se nalazi u vodi u kanalu...


Kompleks Angkor Wata premrežen kanalima koji su nekada služili radnicima za prijevoz ogromnih kam...


Kanal s vodom okružuje područje na kojem žive majmuni - fotografija prikazuje majmune kako sjede...


Uganda Wildlife Education Centre - majmuni sjede na livadi uz kanal s vodom...