our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Drvena kućica galerija fotografijaCesta koja vodi kroz selo - kraj ceste drvena kućica u kojoj se prodaje hrana ...


Brahva je naziv piva u kafiću smještenom u bijeloj drvenoj kućici, djevojčica stoji na ulazu...


Drvena kućica kraj ceste u kojoj se može kupiti benzin u kanistrima - natpis kraj ceste prodaja b...


Drvena kućica napravljena u dvorištu, krov od slame uništen je na nekim mjestima...


Drvena kućica sagrađena na visokim drvenim stupovima, ispod kuće suši se rublje ...


Fotografija prikazuje malu drvenu kućicu na planini u kojoj žive ljudi...