our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Visoka trava galerija fotkiGoveda na ispaši, visoka trava na livadi gotovo da skriva goveda...


Govedo pase u visokoj travi, lokalno stanovništvo živi od onoga što sami uzgoje i proizvedu...


Pogled na kuće sa slamnatim krovovima, kuće smještene u šumi, visoka trava, drveće i palme ih ...


Goveda na ispaši gotovo se ne vide od visoke trave...


Livada prekrivena visokom travom mjesto za ispašu goveda...


Izbočine na cesti, pokazuje žuti znak postavljen u visokoj travi...


Kuća u visokoj travi sagrađena od cigle s dva zatvorena prozora i vratima, na krovu kuće zastava...


Goveda trče po livadi na kojoj je visoka trava, muškarac pazi na goveda i usmjerava ih kuda moraj...


Vožnja u čamcu po jezeru uz samu obalu otoka, fotografija prikazuje visoku travu i drveća ...