our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Drvena klupa galerija fotkiOkrugli stolovi i drvene klupe na dvorištu ispred kuće...


Žene s djecom sjede na drvenoj klupi i ručaju, pokraj njih se nalazi natkriven stol sa hranom...


Drvene klupe i ploča inventar su učionice u koju na nastavu dolaze djeca...


Djeca svih uzrasta pohađaju isti razred, učenici sjede u drvenim školskim klupama bez knjiga...


Mještani sjede u dvorištu na kojem je postavljena drvena klupa i stol ...


Ljudi sjede na drvenoj klupi na dvorištu ispred drvenog kioska s hranom...