our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Rad galerija fotki



Ruševine nekadašnjeg grada Maya smještene u šumi, atrakcija za turiste ...


Fotografija prikazuje groblje, mnogo kamenja oko grobnica ...


Školski autobus zaustavio se uz cestu - autobus žute boje svakodnevno prevozi putnike...


Veliki znak Pepsi oznaka za trgovinu u kojoj se mogu kupiti sokovi, ispred uređena terasa sa jedno...


Dvojica muškaraca čekaju prijevoz, jedan od njih sjedi, a kraj njega je boca s Coca Colom i vreć...


Križevi i anđeli na grobnici, neobični izgled grobnica skrivenih među drvećem i travom...


Zelena prostranstva u brdovitom području, ističu se samo dvije bijele građevine ...


Brdovito područje prekrivenom šumom i livadama, beskrajna zelena prostranstva...


Pogled iz autobusa na zelena prostranstva, brežuljici prekriveni livadama i šumama...


Trošna kuća ograđena drvenom ogradom na kojoj se suši rublje, uska cesta kraj kuće vodi prema ...


Livada ograđena žicom od ceste na kojoj su goveda na ispaši...


Brdovito područje prekriveno zelenim površinama, niski oblaci kao da se spajaju sa zemljom...