our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Rad galerija slikaMale kuće, fasade jakih boja, prekrivene limenim krovom smještene u podnožju brda...


Pogled na šume i livade na ovom brdovitom području, na livadi u daljini goveda su na ispaši...


Pokošena livada ispred kuće na kojoj se suši trava, zanimljiva ograda ispred kuće napravljena o...


Glazbenici idu u restoran svirati, na taj način svakodnevno zarađuju za život...


Stela M i hijeroglifsko stubište, ostaci nekadašnjeg grada Maya...


Glavna cesta prolazi kroz brdovito područje prekriveno šumama i livadama ...


Pogled na brežuljke kroz koje prolazi prometna cesta...


Mala drvena kuća s duplim prozorom i natpisom na bijeloj tabli, vjerojatno znak za trgovinu...


Fotografija prikazuje vjerojatno crkvu na što ukazuje uređena fasada i bijela vrata sa simbolima...


Žičana ograda uz glavnu cestu i postavljena vrata na ulazu na livadu ...


Brdovito područje prekriveno livadama i šumama, pogled na prirodu iz autobusa ...


Velika livada prostire se ispod brežuljka, livada je ograđena i na njoj su goveda na ispaši...