our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Rad galerija fotografijaKarta središta Copana, izgled nekadašnjeg grada drevnih Maya...


Pogled iz autobusa na brdovito područje, šume i livade prekrivaju brežuljke...


Putovanje kroz brdovito područje, cesta vodi skroz do vrha ...


Žica za sušenje rublja spaja dvije kuće između kojih se nalazi parkirani automobil, na fotograf...


Kuća sa širokim vratima i dva prozora na kojima su rešetke, iza kuće se prostire šuma ...


Fotografija prikazuje crkvu u gradu, jednostavna bijela fasada sa zlatnim dodacima...


Pleme Maya u igri, ilustracija kako je nekada izgledao grad Copan u vrijeme civilizacije Maya...


Ostaci nekadašnjeg grada Maya, Copan, izdizao se kao kulturni centar...


Veliki trg sa stelama, ostaci nekadašnjeg grada Maya smještenog u šumi...


Sačuvani ostaci grada Maya, veliki trg sa stelama, nekadašnjeg kulturnog centra civilizacije Maya...


Ruševine nekadašnjeg grada Maya, pogled na šumu koja ga okružuje...


Grad copan, fotografija vjerojatno prikazuje mjesto gdje su se održavale igre ili predstave...