our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Rad galerija fotografijaSredišnji gradski trg sa stelama, na njemu se nalazi 14 najvećih stela...


Stele na središnjem gradskom trgu zaštićene od sunca i uništavanja, grad Copan poznat po saču...


Sačuvane stele po kojima je poznat grad Copan, ukupno ima 38 stela, od čega se 14 najvećih na gl...


Sačuvani reljefi kraljeva u gradu Copanu koji je bio poznat kao kulturni centar...


Grad Copan je poznat po originalnim stelama, 14 najvećih smješteno je na glavnom gradskom trgu...


Prijelaz preko rijeke preko mosta napravljenog od drvenih dasaka sa žičanom ogradom...


Psi šeću po ruševinama nekadašnjeg grada Maya, ostaci ruševina okruženi šumom...


Tipična gradska ulica i svakodnevni život lokalnog stanovništva, žene sjede na stolcima ispred ...


Pogled na gradsku ulicu sa terase restorana, trošne kuće i stanovnici na ulicama...


Muškarci odlaze s rada na polju, čekaju prijevoz do kuće na klupi uz cestu...


Okupljanje nakon radnog dana, trojica muškaraca naslonjena na bijeli kamionet...


Sačuvana stela u gradu Copan koji je poznat po originalnim stelama, stela zaštićena bodljikavom ...