our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Rad galerija fotkiSačuvani ostaci reljefa sa građevina u gradu Copanu, gradu civilizacije Maya...


Restaurirani reljef pronađen u gradu Copanu, reljef prikazuje glavu i ruke vladara...


Goveda na ispaši na livadi koja je ograđena ogradom od žice...


Dječji vrtić Emmanuel, šarena fasada zgrade u koju djeca odlaze prije nego što krenu u školu...


Kapela u gradu Orange Walk, na kapeli četiri prozora zatvorena drvenim daskama i rešetkama ...


Neasfaltirana ulica u gradu, kuće sa oba dvije strane ulice, ispred kuća parkirani automobili...


Rijeka prolazi kroz grad, kuće sagrađene s obje strane rijeke...


Gradske ulice centra grada, do izražaja dolazi bijela zgrada s natpisom Belize bank...


Fotografija prikazuje pogled na grad s rijeke Belize, turisti iz brodice razgledaju grad...


Fotografija prikazuje crkvu, fasada crkve je obojena bijelom bojom, a zaštićena zelenom ogradom...


Vrhovni sud u Belizeu, uređena zgrada na dva kata sa kupolom i satom na krovu...


Fotografija prikazuje Wesley Lower školu, žuta zgrada s mnogo prozora koji su zatvoreni i zatvore...