our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Rad galerija fotografijaŠkolska zgrada - goveda na ispaši na livadi u dvorištu škole...


Goveda pomažu seljacima u radu na polju - fotografija prikazuje volove kako vuku kola s bambusovom...


Drvenom ogradom ograđeno dvorište u kojem se nalazi kuća - ispred ograde bara...


Ulica u užem centru grada u kojoj se nalaze restorani i kafići...


Noćni život na ulicama - fotografiranje turista u jednoj od gradskih ulica u užem centru grada...


Život noću na ulicama grada, večera na terasi restorana i šetnja gradskim ulicama...


Noćni život na gradskim ulicama - osvijetljena zgrada noću...


Drveće pregazilo ostatke hramova, gradovi ostali zaboravljeni i zapušteni...


Nekadašnji grad hramova ostao zaboravljen i napušten - drvo raste na ostacima hrama...


Odmor i razrada plana za daljnje razgledanje hramskog kompleksa...


Kompleks Angkor Wata premrežen kanalima koji su nekada služili radnicima za prijevoz ogromnih kam...


Jedan od gradskih ulica sa stambenom zgradom - na balkonim se suši rublje...