our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Rad galerija fotkiRijeka koja prolazi kroz grad - muškarac pere rublje u rijeci...


Uređen park uz rijeku koja prolazi kroz grad - zelenilo i cvijeće...


Fotografija prikazuje muškarca kako pere rublje u rijeci koja prolazi kroz grad...


Pogled na jezero Bunyonyi s terase i mačak koji sjedi uz ogradu ...


Prometna ulica u centru oko koje su smještene visoke zgrade...


Pješačka staza od prometnice odijeljena ogradom ...


Pogled na grad, visoki toranj sa satom u prvom planu...


Gradsko vijeće Nairobija natpis je na bijeloj tabli uz cestu...


Ogradom odijeljen pješački dio od prometne ceste -fotografija prikazuje prolaznike na ulici...


Fotografija prikazuje drvo banane koje raste u gradu uz cestu...


Uređeni park u gradu odijeljen drvoredom od glavne prometnice...


Pogled na grad - visoke zgrade i neboderi vide se u daljini...