our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Rad galerija fotografijaFotografija svoda u džamiji - Nacionalna džamija dominira nad centrom grada ...


Pogled na grad s minareta Nacionalne džamije čiju je izgradnju financirao Muammar al-Gaddafi...


Panorama grada s minareta džamije - kuće, visoke zgrade i glavne prometnice dolaze u prvi plan...


Panorama grada - pogled na krovove kuća i stambenih zgrada ...


Svakodnevnica na gradskim prometnicama - fotografija za uspomenu na prometnom raskršću...


City Shuzz - veliki je natpis na stambenoj zgradi uz prometnicu u kojoj je smještena trgovina s ci...


Prolaznici na gradskoj ulici - žena s djetetom sjedi uz cestu i prodaje banane...


Oslikana betonska ograda znak da se tu nalazi škola ...


Fotografija za uspomenu među lokalnim stanovništvom usred gužve na gradskoj ulici ...


Jesco Beauty Center natpis je na žutoj trokatnici koja se nalazi uz prometnu cestu...


Butici, trgovine, saloni smješteni u žutoj zgradi na kojoj se nalazi natpis - Jesco Beauty Center...


Pogled na gradsku ulicu - trgovine, štandovi, mnoštvo prolaznika, automobili u koloni ...