our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Rad galerija slikaKamenje i blato na ulici koja je ograđena visokim betonskim ogradama...


Svakodnevni život, ljudi u šetnji gradskim ulicama i u kafićima...


Glazbenici sviraju na gradskim ulicama svaki dan ...


Pogled na prometnu gradsku ulicu, parkirani automobili iz 50-ih godina...


Stari automobili iz 50-ih godina na gradskim ulicama ...


Automobili iz 50-ih godina na gradskim ulicama viđaju se svakodnevno ...


Fotografija za uspomenu ispred Capitolio de La Habana neoklasične zgrade s kupolom...


Prizor s gradskih ulica, muškarac u drvenim kolicima vozi voće koje prodaje na ulici...


Fotografija za uspomenu ispred automobila iz 50-ih godina koji svakodnevno prometuju gradskim ulica...


Stare fasade i balkoni na zgradama u gradskim ulicama i parkirani stari automobil...


Stara, oronula fasada na zgradi u kojoj živi muškarac koji na balkon stavlja sušiti rublje...


Glavni ulaz u zgradu Sveučilišta u Havani koja se sastoji od 16 fakulteta ...