our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Rad galerija fotografijaSvakodnevnica na gradskim ulicama, šetači na ulici i kočija s konjem ...


Davorka na trgu ispred zgrade sa plavim vratima i prozorima s balkonima...


Stepenice vode do glavnog ulaza u zgradu Sveučilišta u Havani...


Fotografija prikazuje spomenik na jednom od gradskih trgova...


Soba u kojoj su smješteni Davorka i Krešimir Kovač, ogledala na vratima ormara, a u kutu stolić...


Naklon plesačice nakon plesa - afrički ritmovi i plesovi na gradskim ulicama svake nedjelje...


Afrički ritmovi i plesovi na gradskim ulicama - bosa plesačica u plavoj haljini ...


Fotografija za uspomenu - Davorka ispred šarene zgrade s natpisom...


Museo de la Revolucion - vanjski izgled muzeja, skele postavljene na zgradu...


Zgrada muzeja Museo de la Revolucion u kojoj se čuvaju povijesni eksponati iz vremena revolucionar...


Museo de la Revolucion, izloženi eksponati u zgradi nekadašnje predsjedničke palače...


Pogled na stambene zgrade i ulicu iz muzeja - na zidu nacrtani li Che Guevare...