our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Rad galerija slikaFotografija prikazuje stambene zgrade, stare zgrade s balkonima u kojima ljudi žive...


Oronule fasade na stambenim zgradama kraj kojih je zid na kojem piše ljubav i lik che guevare...


Fotografija prikazuje parkirani stari automobil i stambenu zgradu s uskim balkonima...


Muškarac sjedi na ulaznim vratima zgrade s plavim prozorima i terasom...


Oronule fasade zgrada u užem centru grada i rublje koje se suši na balkonima...


Ulična lampa i rublje koje se suši na balkonima zgrade s oronulom fasadom...


Fotografija prikazuje zgradu na trgu ispred koje se igraju djeca...


Fotografija prikazuje skulpturu koja se nalazi u jednoj od gradskih ulica...


Pjesma i ples na gradskim ulicama u večernjim satima...


Prolaznici plešu na gradskim ulicama, spontani ples i pjesma uobičajena pojava...


Camilo Cienfuegos, slika postavljena na zgradu Ministarstva za informatiku i komunikacije...