our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Prostorija galerija fotografijaTemplo del Dios Descendente, ostaci nekadašnejg hrama koji je sagrađen od kamena -sačuvani potpo...


Trgovina telefonima u drvenoj prostoriji - postolje s robom smješteno na ulazu...


Prostorija u kući ograđena drvenim štapovima - pod od dasaka, peć u kutu kraj koje se nalaze lo...


U prostoriji nema stola pa je tanjur s hranom postavljen na pod - peć u kutu prostorije, nescafe, ...


Prostorija sa stalažom na kojoj se čuva hrana, dok se u kutu nalazi peć na kojoj se priprema hra...


Prostorije u kući odvojene pletenim vratima, a ne zidovima...


Mnoge školske prostorije bile su pregrađene i podijeljene na više manjih prostorija...


Muzej genocida Tuol Sleng - brojevi na zidovima pregrađenih prostorija...


U zidovima napravljen prolaz iz jedne u drugu prostoriju koje su bile podijeljene na mnogo malih od...


Male prostorije u kojima su bili zatvoreni ljudi - na fotografiji drvena vrata sa malim prozorima ...


Ljudi su bili smješteni u drvene prostorije zatvorene drvenim vratima na kojima se nalaze mali pro...


Stanice u kojima su bili zatvoreni ljudi - vrata probijena u zidovima prostorija...