our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Polje riže galerija slikaPolje riže, stabljike riže na polju pod vodom - za uzgoj riže potrebno je mnogo vode...


Puno rada u polju je potrebno za uzgoj riže - fotografija prikazuje seljake kako rade u polju riž...


Fotografija prikazuje seljake kako obrađuju polje riže uz pomoć goveda...


Žene sa šeširom na glavi, dugim hlačama i košuljama odlaze na rad u polje riže ...


Turisti se fotografiraju i razgovaraju s ljudima koji su došli raditi u polje riže ...


Rad u polju riže - žene bose sa šeširima i maramama na glavi odlaze s posla u polju riže...


Šešir i marama na glavi, duge hlače i košulje radno je odijelo ljudi koji odlaze na posao u pol...


Djeca odlaze s roditeljima raditi u polje riže...


Fotografija prikazuje dječaka sa šeširom na glavi kako odlazi iz polja riže...


Žene sa šeširima i maramama na glavi odlaze raditi u polje riže...


Djeca ispred polja u kojem se uzgaja riža - zajedno s roditeljima djeca odlaze na rad u polje riž...


Žene s maramama i šeširima na glavi odlaze u polje riže na posao - fotografija prikazuje žene ...