our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Pješčenjak galerija fotografijaHram izgrađen postavljanjem neobrađenih blokova pješčenjaka koje su potom klesali kipari...


Knjižnica u Angkor Watu - hramovi građeni od neobrađenih blokova pješčenjaka ...


Angkor Wat - građen od neobrađenih blokova pješčenjaka koje su potom klesali kipari, blokovi sl...