our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Bareljef galerija fotografijaHram Bayon poznat po nizovima bareljefa koji predstavljaju neobičnu mješavinu mitoloških, povije...


Bareljef predstavljaju neobičnu mješavinu mitoloških, povijesnih i svakodnevnih prizora...


Fotografiranje turista na ulazu u hram Bayon koji je poznat po nizovima bareljefa...


Hram Bayon prepoznatljiv po nizovima bareljefa i masivnim kamenim licima - fotografiranje turista ...


Bareljef na hramu Bayon - bareljefi predstavljaju mješavinu mitoloških, povijesnih i svakodnevnih...


Bareljef na hramu Bayon - mitološki, povijesni i svakodnevni prizori...


Unutrašnjost kompleksa hrama Bayon - stupovi sa bareljefima ...


Hramovi u hramskom kompleksu Angkor Wat bogati bareljefima ...


Sačuvani bareljef na zidovima hramova u hramskom kompleksu Angkor Wat...


Angkor Wat poznat po sačuvanim bareljefima sa mitološkim, povijesnim i svakodnevnim motivima ...


Bareljef na zidovima hramova s prizorima iz svakodnevnog života, te povijesnim i mitološkim motiv...


Fotografija za uspomenu u hramskom kompleksu Angkor Wat, koji je između ostalog poznat po sačuvan...