our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Drveće pregazilo ostatke hramova, gradovi ostali zaboravljeni i zapušteni

Drveće pregazilo ostatke hramova, gradovi ostali zaboravljeni i zapušteni. Angkor Wat je građen postavljanjem neobrađenih blokova pješčenjaka koje su potom klesali kipari. Blokovi za gradnju bili su brušeni u posebnim brusionama, tako da su slagani jedan na drugi bez vidljivih međuprostora. Klesani su čak i kameni krovovi. Oni su konveksnog oblika, a na strehi su ponešto zakrivljeni na suprotnu stranu. Većina stupova je četvrtasta, velikih četvrtastih kapitela koji su prošireni da bi mogli nositi težinu velikih arhitrava.

Regija Siem Reap
Država Kambodža
Autor Kresimir Kovac