our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Crveni kmeri galerija slikaTabla na ulazu u Muzej genocida, dramatičan podsjetnik na zatvore koji su bili otvarani u vrijeme ...


Tuol Sleng Genocide Museum čuva fotografije žrtava koje su mučili Crveni Kmeri ...


Pjesma The New Regime od Sarith Pou govori o tome kako su Crveni Kmeri zamislili život...


Sačuvane fotografije odjeće kakvu je osmislio okrutni režim Crvenih Kmera čuvaju se u Tuol Slen...


Nacionalni muzej prepoznatljiv po boji i originalnoj arhitekturi Crvenih kmera...