our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Lik galerija fotografijaHram natpisa, najveći hram, za sebe ga je dao izgraditi Pakal Veliki, najslavniji gospodar Palenqu...


Veliki trg sa stelama, središnji kompleks Copana, atraktivno mjesto za fotografiranje...


Obnovljeni hram Rosalila, simbolični reljefi na hramu...


Veliki trg sa stelama, ostaci nekadašnjeg grada Maya smještenog u šumi...


Veliki trg sa stelama, 14 najvećih stela nalazi se na središnjem trgu...


Ulica sa štandovima, nakit i različite figure složeni na stolovima, trgovac sjedi na stolcu...


Konj na livadi na ispaši, iznad njega prostire se šuma i veliko brdo...


Fotografija prikazuje kuću s neobičnom fasadom, iscrtana plava drveća na plavoj pozadini sa slik...


Fotografija prikazuje autobus, kožna sjedala, uski prolaz između sjedala i veliki retrovizor izna...


Drvene stepenice ukrašene lampicama u obliku boca, ispred ulaza u kuću stoji muškarac...


Ulica popločana velikim pločama kojom prolaze pješaci, automobili i biciklisti...


Fotografija prikazuje velikog raka koji se nalazi u vodi u kanalu...