our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Ljudi na motociklima čekaju skelu za prijelaz preko rijeke Mekong

Ljudi na motociklima čekaju skelu za prijelaz preko rijeke Mekong. Phnom Penh je glavni grad države Kambodže. Nalazi se na utoku rijeke Sap u Mekong. Trgovačko je industrijski centar donjega Mekonga. Uz tekstilnu i drvnu industriju ističe se prehrambena sa mnogobrojnim ljuštionicama riže i tvornicama za preradbu i konzerviranje voća.

Regija Phnom Penh
Država Kambodža
Autor Kresimir Kovac