our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Gužva na prometnici i ljudi s maskama na licima stoje uz cestu

Gužva na prometnici i ljudi s maskama na licima stoje uz cestu. Phnom Penh je glavni grad države Kambodže. Nalazi se na utoku rijeke Sap u Mekong. Trgovačko je industrijski centar donjega Mekonga. Uz tekstilnu i drvnu industriju ističe se prehrambena sa mnogobrojnim ljuštionicama riže i tvornicama za preradbu i konzerviranje voća.

Regija Phnom Penh
Država Kambodža
Autor Kresimir Kovac