our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Bunagana galerija fotkiLjudi na ulici ispred kuća, blatna cesta uz koju su smještene drvene kuće ...


Ulica sa neasfaltiranom cestom i kućice sagrađene od drvenih dasaka...


Djeca hodaju uz cestu koja je neasfaltirana i prolazi kroz mjesto...


Niske obiteljske kućice prekrivene limenim krovom ispred kojih se suši rublje...


Drvena daska preko jarka preko koje se dolazi do kuća koje su smještene uz cestu...


Djeca se igraju na dvorištu ispred kuće na koju su postavljene skele od drvenih stupova...


Blato na cesti, kućice sa limenim krovom uz cestu i djeca koja prolaze ulicom...


Kućica sagrađena od drvenih dasaka, na ulaznim vratima tkanina i mali zatvoreni prozor...


Kraj siromašnih drvenih kućica sagrađena nova kuća sa žutom fasadom i krovom od šindre...


Obiteljska kuća, mala drvena kuća s limenim krovom, mali prozor zatvoren daskama i ulazna vrata ...


Mještani stoje uz plastične kanistre i posude uz blatnu cestu ...


Obiteljska kuća od drvenih dasaka ispred koje je mali drveni stol na kojem su dvije plastične boc...