our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Unutrašnjost crkve galerija slikaFotografija prikazuje unutrašnjost crkve, u crkvu se ulazi kroz široka vrata, na stropu poredani ...


Unutrašnjost crkve, pogled na oltar, dvoja vrata za ulazak u crkvu s bočne strane...


Fotografija prikazuje unutrašnjost crkve - pogled na glavni oltar ...


Vjernici na molitvi u katedrali - fotografija prikazuje unutrašnjost katedrale...


Unutrašnjost crkve, radovi u prednjem dijelu crkve ispred glavnog oltara...


Fotografija prikazuje unutrašnjost crkve, vjernici na molitvi u crkvi...


Vjernici u klupi ispred oltara, fotografija prikazuje unutrašnjost crkve u kojoj su radovi u tijek...