our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Niska kuća tirkizne boje, prozori zatvoreni rešetkama i dvojica muškaraca sjede ispred kuće

Niska kuća tirkizne boje, prozori zatvoreni rešetkama i dvojica muškaraca sjede ispred kuće. Rio Dulce je rijeka bogata gracioznim pticama i visokim liticama s bujnim raslinjem.

Regija Izabal
Država Guatemala
Autor Kresimir Kovac