our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Fotografija prikazuje kuće smještene na rijeci Rio Dulce i tropsku šumu

Fotografija prikazuje kuće smještene na rijeci Rio Dulce i tropsku šumu. Rio Dulce je rijeka bogata gracioznim pticama i visokim liticama s bujnim raslinjem.

Regija Izabal
Država Guatemala
Autor Kresimir Kovac