our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

facebook page     twitter page     official google+ page

Kuća smještena na rijeci u tropskoj šumi, do izražaja dolazi rublje koje se suši na terasi i usidreni čamci

Kuća smještena na rijeci u tropskoj šumi, do izražaja dolazi rublje koje se suši na terasi i usidreni čamci. Život na rijeci Rio Dulce. Ljudi žive na vodi, cesta nema i čamci su osnovna prijevozna sredstva.

Regija Izabal
Država Guatemala
Autor Kresimir Kovac