our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Postupak proizvodnje kave galerija fotografijaPostupak proizvodnje kave, sirova kava, svako zrno kave treba ručno ubrati ...


Opisan postupak proizvodnje kave, berba kave, obrada zrna, starenje kave, prženje kave i pakiranje...


Od drveta do šalice - prikazan postupak proizvodnje kave, izgled tek ubrane kave i obrađene kave ...


Izložena zrna kave, upoznavanje turista sa postupkom proizvodnje kave...


Sito za kavu, elektroničko odvajanje, ručno odvajanje i finalno skladištenje - plakat opisuje di...