our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Busen galerija fotkiBusenovi zelenih banana prevoze se u prikolici kamioneta ...


Pogled na gradsku ulicu - muškarac na biciklu vozi busen zelenih banana...


Muškarac s biciklom na kojem vozi tri busena zelenih banana prolazi kraj automobila koji stoje u g...


Svakodnevni život na ulicama, fotografija prikazuje muškarca kako na ramenu nosi busen zelenih ba...


Muškarac na ramenu nosi busen zelenih banana u kafić...


Buseni zelenih banane složeni na zemlju i prodaju se na tržnici...


Blato na cesti i drvena koliba u kojoj se prodaju buseni zelenih banana...


Prodaja busena zelenih banana, mještani na biciklima voze banane koje su kupili...


Bicikl popularno prijevozno sredstvo, muškarac pokušava na bicikl staviti busen banana koje je ku...