our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Biljka galerija fotografijaBanana grmolika biljka visoka do šest metara, banane rastu u busenovima i beru se zelene...


Fotografija prikazuje zanimljivu biljku crveno-žute boje koja raste na drvetu...


Fotografija u kompleksu kraljevskih palača - različitim biljkama uređen okoliš...


Kompleks kraljevskih palača - okoliš ukrašen mnogobrojnim biljkama...


Biljkama lončanicama uređen okoliš kompleksa kraljevskih palača...


Na betonskim pločama u kompleksu kraljevskih palača postavljene biljke lončanice ...


Biljka raste na crvenoj zemlji ispred kuće koja je sagrađena od cigle ...


Životinja majmun sjedi na ogradi kraj njega zelene biljke...


Trg okružen kuglama i biljkama posađenim u plastične lonce...