our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Salcaja galerija fotografijaKiosk za prodavanje novina - žena sjedi za stolom na kojem su složene novine, izložene novine kv...


Trošni autobus prolazi kroz raskršće koje je označeno semaforima...


Žena na glavi nosi veliku bijelu vreću koja joj služi i kao kišobran...


Žena s velikom vrećom na glavi prolazi kraj radionice za popravak automobila i zatvorene trgovine...


Siromašna kuća u čijem dvorištu je gajba za perad prekrivena plavim najlonom i limenim pločama...


Gume na dvorištu i spremište za drva prekriveno limenim krovom i razbacanim stvarima ...


Stavljanje prtljage i tereta na krov autobusa, pokraj autobusa prolazi muškarac i nosi košaru na ...


Psi odmaraju na travi uz prometnu cestu na kojoj je parkiran automobil...


Pogled na razbacane kuće na brijegu i kamion prekriven tkaninom...


Pogled na ulicu prepunu različitih reklama, na početku ulice štandovi sa voćem i povrćem...


Troje djece sjedi ispred kuće koja je sagrađena od blata i prekrivena limenim krovom, na kući je...


Kuća sa stanovima, dvoja ulazna vrata i blakon na kojem se suši rublje...