our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Trgovina galerija fotografijaTecno Mobile plava reklama na zgradi - znak da se tu nalazi trgovina mobitelima ...


Ulica s trgovinama - izložene stvari i smeće razbacano po ulici...


Automobili, pješaci i motociklisti čine gužvu na ulici u kojoj su trgovinama...


Trgovina mobitelima, Tecno Mobile, ispred koje je smješten žuti kiosk...


Ovlašteni distributer MTN - naziv je trgovine smještene u prizemlju ispred koje na klupama sjede ...


Trgovina od drvenih dasaka ispred koje su dva plastična stolca uz neasfaltiranu cestu...


Gužva na ulici u noći - automobili, Boda-bodu motocikli, kamioni, pješaci na ulici s trgovinama...


Gužva i razbacane stvari po ulici u kojoj se nalaze trgovine i štandovi...


Sanduci, hladnjak Coca Cola, reklame ispred trgovine ...


Trgovina smještena u kiosk napravljen od drvenih dasaka - banane i grickalice na pultu...


Mještani sjede na drvenim klupama ispred trgovine ...