our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Dječak galerija slikaFotografija prikazuje bosog dječaka kako se igra sa gumom od kotača...


Dječak na ulazu u obiteljsku kućicu sagrađenu od blata, drva i slame ...


Dječak stoji na pragu kuće od blata i slame u kojoj je pod od zemlje ...


Dječak radoznalo promatra ruksak koji nosi putnik na leđima...


Fotografija prikazuje dječaka koji jede i bos stoji na zemlji ...


Selo u planinama u kojem žive pigmejci - fotografija prikazuje dječaka kako hoda bos po blatnoj z...


Blatna cesta uz koju se prodaju banane, fotografija prikazuje dječaka kako na glavi nosi plastičn...