our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Sok galerija slika



Učenici i studenti - šetnja gradom u ugodnom društvu, druženje i razgovor ...


Prometna ulica - automobili, pješaci, motociklisti prizori su pometnice koje okružuju visoke zgr...


Mladići prodaju sok i grickalice putnicima u autobusu...


Štand na kojem se mogu kupiti grickalice i škrinja sa sokovima - dok nema kupaca prodavačica mal...


Fotografija prikazuje valovito more u noći i visoke palme na obali mora...


Ostaci arhitekture nekadašnjeg grada Maya, visoki svod i široki hodnik koji je vodio u hram...


Gospodarska tržnica, mjesto gdje se može pronaći sve za domaćinstvo, ispred trgovina sa sokovim...


Sokovi, odjeća, metle, deterdženti sve se to može kupiti u ovim trgovinama - iznad natpisa za ra...


Mala trošna kuća smještena iza visokih palmi, na kuću naslonjen bicikl...


Veliki znak Pepsi oznaka za trgovinu u kojoj se mogu kupiti sokovi, ispred uređena terasa sa jedno...


Goveda na ispaši, visoka trava na livadi gotovo da skriva goveda...


Govedo pase u visokoj travi, lokalno stanovništvo živi od onoga što sami uzgoje i proizvedu...