our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Majka galerija slikaRazličite generacije ljudi - djevojčica, njezina majka i baka...


Coca-cola natpis, neasfaltirana cesta, nogometno igralište i kućice smještene u hladu ...


Trgovine odjeljene uskim prolazom - prodaja cipela i šarenih predmeta, Majka Božja, anđeli...


Djevojčica se igra s lutkom, dok njezina majka prodaje tkaninu - domorodačko stanovništvo, potom...


Žene na ulici prodaju tkaninu, u poslu im pomažu i djeca...


Djevojčica čvrsto zagrlila svoju lutku i zaspala - domorodačko stanovništvo Maje...


Šareni kipići - Djevica Marija, majka Božja i Isus - različitih veličina...


Pobožnost prema Djevici Mariji vrlo je raširena u cijelom katoličkom svijetu - Bogorodica, Majka...


Majka nosi djevojčicu na leđima u marami, vrijeme dok ju nosi majka djevojčica je iskoristila za...


Žena s dvoje male djece, dječak se sramežljivo skriva iza stupa, dok se djevojčica nalazi u nar...


Bodljikava žica služi kao ograda, dječaci čekaju majku koja na žicu stavlja sušiti rublje...


Žena s djecom u šetnji, najmlađe dijete u marami na leđima pokušava gledati kuda njegova majka...