our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Muzej galerija fotkiStarinski gramofon i stara gramofonska ploča - povijest reprodukcije glazbe prikazana u muzeju...


Starinski traktor - povijest poljoprivrede i poljoprivrednih strojeva prikazana u muzeju...


Obnovljeni hram Rosalila u Muzeju Copana, sačuvani ostaci civilizacije Maya...


Obnovljeni hram Rosalila u Muzeju Copana, reljefi na hramu imali su simboličko značenje za plema ...


Sačuvani ostaci reljefa iz vremena Maya, danas se čuvaju u muzeju...


Obnovljeni hram Rosalila u Muzeju Copana, sačuvani ostaci nekadašnjeg grada Maya restauriraju se ...


Obnovljeni hram Rosalila u Muzeju Copana, hram se može razgledati ...


Obnovljeni hram Rosalila iz vremena civilizacije Maya nalazi se u Muzeju Copana...


U Muzeju Copana nalazi se obnovljeni hram Rosalila, turistička atrakcija ...


Muzej u Copanu, sačuvani i restrukturirani ostaci arhitekture civilizacije Maya...


Sačuvana i restaurirana skulptura nalazi se u muzeju, vjerojatno je to skulptura jednog vladara...


Nekadašnja kraljevska palača, danas Narodni muzej u kojem se može vidjeti Fa Bang Buda iz 1356. ...