our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Drvo galerija slikaBudistički kompleks - na ulazu ispod drveta parkiran Tuk Tuk taksi ...


Pogled na kuću skrivenu iza drveća, kuća ograđena drvenom ogradom...


Ispod drveta drveni pano kraj kojeg je smještena košara za smeće...


Džungla na mjestu gdje su se nekada nalazili hramovi - drvo raste iz kamena, ...


Nekadašnji grad hramova ostao zaboravljen i napušten - drvo raste na ostacima hrama...


Džungla na mjestu gdje su se nekada nalazili hramovi - ostaci hramova obrasli drvećem...


Arheološki ostaci hrama - fotografija prikazuje drvo kako raste iz hrama...


Džungla na mjestu gdje su se nekada nalazili hramovi - drveća pregazilo pojedine hramove...


Drvena tabla i natpis na ulazu u dvorište u kojem se nalazi zidana kuća...


Drveće raste iz zidova, drveća stara nekoliko stotina godina su egzotične vrste, a dominira kapo...


Drveća pregazila pojedine hramove - debelo korijenje i dugačke grane golemog drveća...


Leželjka u dvorištu učvšćena za drvo i ogradu - žena s djetetom leži u ležaljci...