our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Drvo galerija fotografijaDjeca se igraju za stolom ispod kojem je smješten plastični drveni stolac...


Majmun sjedi na travi kraj drveta i začuđeno gleda u fotoaparat...


Odmor i ručak na travi u parku ispod drveta...


Žena s djetetom sjedi na drvenoj podlozi ispod drveta - iza drvene ograde vidi se rijeka...


Pogled na kuće sagrađene na drvenim stupovima, neke od njih se nalaze u vodi...


Visoko drvo banane uz cestu na kojem se nalazi busen zelenih banana...


Fotografija prikazuje drvo banane koje raste u gradu uz cestu...


Uređeni park u gradu odijeljen drvoredom od glavne prometnice...


Fotografija prikazuje polje banana - banane rastu u busenu na drvetu...


Pogled na prometu cestu - kuće smještene uz cestu sakrivene iza drveća...


Kuća od drveta uz prometnu cestu - žena ispred kuće pere noge u lavoru...


Muškarac izrađuju drvene proizvode u dvorištu ispred zgrade sagrađene od drvenih dasaka...