our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Drvo galerija fotkiFotografija prikazuje plantažu banana - banane rastu u busenu na drvetu banane...


Drvene kolibe uz cestu - fotografija prikazuje trgovinu u drvenoj kolibi...


Zelene banane rastu u busenu na drvetu banane skrivene među listovima ...


Uređen park u kojem žive majmuni, gume postavljene na drveća ...


Kuća napravljena od drvenih dasaka, blata i limenog krova na kojoj je pult od drvenih dasaka...


Kanta na drvenom stolu ispod drvene nadstrešnice u šumi...


Muškarac se vozi po jezeru u drvenom kanuu s veslima...


Razgledanje otoka na jezeru Bunyonyi, uz popločanu stazu drveća i biljke ...


Pogled na otok na jezeru Bunyonyi, fotografija prikazuje kuće skrivene iza drveća...


Kamp na otoku, drvena kućica kraj koje su postavljeni šatori uz jezero...


Kolibe izgrađene od slame i drva u kojima ljudi žive, djeca se igraju ispred svojih koliba...


Muškarac pleše bos ispred nastambe od drva i slame i puši lulu...