our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Drvo galerija slikaDječak na ulazu u obiteljsku kućicu sagrađenu od blata, drva i slame ...


Ljudi na ulici ispred kuća, blatna cesta uz koju su smještene drvene kuće ...


Ljudi sjede na drvenoj klupi na dvorištu ispred drvenog kioska s hranom...


Lavica na drvetu u nacionalnom parku Tarangire...


Lavica stoji na drvetu, nacionalni park je poznat po drveću na koje se penju lavovi...


Zebre prolaze jedna za drugom ispod drveta...


Fotografija prikazuje zebre okupljene ispod drveta...


Mama slon i beba slon ispod drveta, Nacionalni park Tarangire poznat po velikim slonovima...


Fotografija prikazuje odraslog slona i mladuče ispod drveta...


Nacionalni park Tarangire poznat po velikom broju slonova, slonovi su biljožderi jedu isključivo ...


Slonovi su biljožderi, hrane se isključivo lišćem, korijenjem, korom drveta, travom i voćem...


Prostranstvo prekriveno drvećem i travom, fotografija prikazuje dvije zebre ispod drveta...