our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Trska galerija fotkiKuća kakvu su gradili domoroci maje prije Španjolaca - trska, drvo i lišće...


Goveda pomažu seljacima u radu na polju - fotografija prikazuje volove kako vuku kola s bambusovom...


Muškarac uz cestu guli stabljike bambusove trske ...