our-travels.com

Slike, fotografije i putopisni tekstovi

official facebook page     official twitter page     official google+ page


Oči galerija slikaGradska ulica - promet u gradu i mjesta za parkiranje, automobili i pješaci...


Bijele kočije i konji sa šarenim vrpcama poredane uz cestu - zanimljiva atrakcija...


Prometna ulica - automobili, pješaci, motociklisti prizori su pometnice koje okružuju visoke zgr...


Stajalište za automobile, autobuse i motocikliste - kratki odmor nakon duge vožnje...


Domorodačko stanovništvo - prodaja tradicionalne odjeće...


Keramička vaza i keramika kao novo otkriće - kultura domorodaca i domorodačkog stanovništva...


Žene na ulici prodaju tkaninu, u poslu im pomažu i djeca...


Gradska vijećnica u San Cristobal de Las Casas prednja fasada - od baroka do neoklasičnog i maurs...


Uske kamene ulice i krovovi prekriveni crvenim glinenim pločicama - izgled povijesnog dijela grada...


Glavni gradski trg mjesto okupljanja - paviljon na glavnom trgu grada...


Uske gradske ulice popločane velikim kamenim pločama - pješaci, automobili i motocikli...


Razbacani stolci, stvari, uništene pločice, neuređeni zidovi - prizor na tržnici...